ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εταιρεία μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον χώρο της συντήρησης και του εκσυγχρονισμού ανελκυστήρων. Μέλημά μας είναι η διαπίστωση των πραγματικών αναγκών κάθε πελάτη και διαμόρφωση προτάσεων και λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τη χρήση κάθε κτιρίου. Αντιλαμβανόμαστε κάθε έργο και κάθε πελάτη ως μια ξεχωριστή περίπτωση, με ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε:

 • Τεχνική υποστήριξη – συντήρηση ανελκυστήρων
 •  Ανακαίνιση – επισκευή ανελκυστήρων
 • Πιστοποίηση ανελκυστήρων

Τεχνική Υποστήριξη – Συντήρηση Ανελκυστήρα
Η τεχνική υποστήριξη και η συντήρηση των ανελκυστήρων προβλέπονται ως υποχρεωτικά από τη σχετική νομοθεσία. Ωστόσο, πρόκειται ούτως ή άλλως για ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες, καθώς η έλλειψη συντήρησης έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση των φθορών και την εμφάνιση βλαβών. Αυτό έχει ως συνέπεια αφενός την μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση και τη μείωση της διάρκειας ζωής του ανελκυστήρα, αφετέρου η χρήση του να καθίσταται μη ασφαλής.

Η εταιρεία μας:

 • Αναλαμβάνει τη συντήρηση κάθε είδους ανελκυστήρα ή ανυψωτικού συστήματος σε ιδιωτικά ή δημόσια κτίρια.
 • Απαρτίζεται από έμπειρο τεχνικό προσωπικό άρτια καταρτισμένο, με συνεχή επανεκπαίδευση και ενημέρωση πάνω στις νέες τεχνολογίες και εξελίξεις.
 • Διαθέτει ανά πάσα στιγμή εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο καταφθάνει στο σημείο της βλάβης εντός λίγης ώρας από τη στιγμή που μας καλείτε.

Πρόσθετες παροχές:
Ασφαλίζουμε όλους τους ανελκυστήρες που έχουμε αναλάβει την συντήρηση – τεχνική υποστήριξη στο Πρόγραμμα Γενικής Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης.

Ανακαίνιση – Επισκευή Ανελκυστήρων:
Πολλές φορές οι έννοιες ανακαίνιση, εκσυγχρονισμός και επισκευή συγχέονται μεταξύ τους:

 • Η επισκευή ανελκυστήρα είναι απαραίτητη όταν παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα κατά την λειτουργία του.
 • Η ανακαίνιση ή εκσυγχρονισμός ανελκυστήρα αναφέρεται στην ουσιαστική αναβάθμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με την αισθητική ανανέωση.

Πιστοποίηση Ανελκυστήρα
Πιστοποίηση ονομάζεται η διαδικασία για την έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού ελέγχου ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας από Εγκεκριμένο Ιδιωτικό Φορέα.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και είναι υπεύθυνη για:

 • Τη διεξαγωγή των ελέγχων όλων των ανελκυστήρων που εγκαθιστά.
 • Την εκπόνηση μηχανολογικών σχεδίων και μελετών τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο του ανελκυστήρα.
 • Την έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας.
 • Την πλήρη σύνταξη τεχνικού φακέλου και την κατάθεση του στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου για την καταχώρηση (άδεια) του ανελκυστήρα.


Αναθέτοντας σ’ εμάς την πιστοποίηση του ανελκυστήρα σας, απλοποιείται ολόκληρη η διαδικασία στον μέγιστο βαθμό για εσάς.